top of page

Mekanik ve Elektrik İşler

Kaba inşaatın bitmesi ile başlayan ve elektrik tesisatının şehir şebekesinden kullanım alanına kadar getirilmesini amaçlayan işlemdir. İki ayrı kalemde planlanır. İlk olarak şehir şebekesinden gelen hattın her daire veya her ayrı sayaca kadar getirilmesi, ikinci olarak ise kullanım ihtiyacına göre son sayaçtan ilgili bölge içerisine dağıtımı işlemidir.
Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, yangın tesisatı ve özellikle asansör tesisatı gibi kullanım amacına göre bir yapıda olması gereken tesisatların kurulum ve montaj işleri olarak sayılabilir.

bottom of page