top of page

Kaba İşler

Kaba inşaat, uygun dayanıma getirilmiş zeminin üzerine düzgün bir platform kurulması için grobeton adı verilen düşük dayanımlı beton dökülmesi, temel demirlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi, temelin uygun kalıp ile çevrilmesi ve temel için dayanımı yüksek beton dökülmesi ve ilgili izolasyon, drenaj vb. işlerin yapılması ile bodrum kolon ve kirişleri için demir donatıların hazırlanması ve uygun kalıp sistemi ile kapatılması, kalıplara beton dökülmesi ve her kat için demir, kalıp beton işleminin tekrar etmesi olarak özetle sıralanabilir. Bu işlem yapının taşıyıcı sisteminin inşa edilmesi yani iskeletin oluşturulması olarak düşünülebilir. Projeye göre değişmekle birlikte tekrar yapılması gereken uygun malzeme (mıcır, toprak vb.) ile tekrar doldurma işlemi olan dolgu işleri ile gerekmesi durumunda önceden imal edilmiş precast donanımın montajı ve bunlarla ilgili mantoloma, drenaj vb işler kaba inşaat kalemlerinden sayılmaktadır.

bottom of page