top of page

Saraçlar Mesken

Toplu Konut

Project Description

120 daire kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut şantiyesinde alt taşeron ile götürü bedel iş yapım ve yönetimi, iş ve işçi organizasyonu.

Project Details

Project Year

2019

Employer

Saraçlar Mesken

Title

İnce işler taşeronu.

Project Address

Elâzığ Merkez/Elazığ, Türkiye

bottom of page